Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

CACHET 2.0 bvba

Nieuwstraat 1 – 8792 Waregem (Desselgem)

BTWnr.: BE0652.607.981

[email protected]

 

2. ALGEMENE BEPALINGEN

Cachet.store, de elektronische webwinkel van Cachet 2.0 bvba, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel in de Nieuwstraat 1 te 8792 Desselgem, BTW BE0652.607.981, (hierna 'Cachet.store’) biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Cachet.store.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op Cachet.store.

3. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. AANBOD

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar [email protected], hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).

Cachet.store is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cachet.store is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cachet.store.

Cachet.store is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

5. ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Cachet.store assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Cachet.store. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Cachet.store.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cachet.store te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Cachet.store beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Cachet.store zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

8. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

9. GARANTIE

De wettelijke garantie is van toepassing.

10. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan Cachet.store mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Cachet.store klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan Cachet.store. Het formulier kan u via onderstaande link afprinten :

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

11. PRIVACY

Cachet.store verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Cachet.store bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat Cachet.store je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:

Cachet.store
Nieuwstraat 1
8792 Desselgem.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Cachet.store heeft dus geen toegang tot je paswoord.

Cachet.store respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je gebruikersprofiel heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op Cachet.store, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

Cachet.store maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

Cachet.store houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren via mail op [email protected]

12. AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Cachet.store om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13. CACHET.STORE KLANTENDIENST

De Cachet.store klantendienst is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Cachet.store, Nieuwstraat 1, 8792 Desselgem.

14. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Cachet.store. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Cachet.store kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

15. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

17. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige Cachet.store website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Cachet.store gebruikt worden.

18. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

19. VERZENDING

Heb je iets leuks gevonden bij Cachet.store en dit besteld? Dan wil je jouw nieuwe aankoop natuurlijk zo snel mogelijk in huis hebben.

Wanneer sturen wij het pakje op?

Wij verzenden het pakje in 2/3 werkdagen.

Heb je de bestelling in het weekend en/of feestdagen gedaan? Dan kan dit soms wat langer duren. De maximale levertijd van Bpost zal nooit langer duren dan 30 dagen.

Verzendingskosten

Een kostprijs van 5 euro zal aangerekend worden voor verzendingen tot 50€. Vanaf 50€ is de verzending gratis. Wij willen u erop wijzen dat Cachet.store niet verantwoordelijk is voor verlies, schade en diefstal door Bpost. 

20. CADEAUBONNEN

Er kunnen nooit meer dan 10 cadeaubonnen per transactie besteld worden. Indien u meer cadeaubonnen wenst te bestellen, neem dan contact op met [email protected]

21. RETOURBELEID

Ben je toch niet helemaal tevreden met je bestelling? Jammer, maar dat kan gebeuren! Lees hieronder hoe je jouw bestelling kunt retourneren.

Check eerst of jouw bestelling in aanmerking komt voor retourneren:
- Retourneren kan binnen 14 dagen
- De artikelen dienen ongedragen te zijn en alle tags zijn nog bevestigd.
- Artikelen die Make-up vlekken bevatten na het passen zullen niet retour worden geaccepteerd
-  Gesoldeerde artikelen kunnen enkel geretourneerd worden voor een ander maatje (Indien nog in voorraad. Daarvoor best mailen naar [email protected]

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan kun je je item naar ons terugsturen.

Retour versturen

Als het pakket klaar is gemaakt voor verzending, kun je het versturen naar onderstaand adres.

Cachet store
Nieuwstraat 1
8792 Waregem (Desselgem)
België

TERUGBETALING

Zodra we jouw pakket hebben ontvangen, krijg je van ons binnen de 10 dagen het aankoopbedrag teruggestort. 

- Als het product gedragen of beschadigd is kunnen wij deze niet terug nemen.

Retourneren in onze winkel

Je kan je retours terugbrengen in de winkel (in Desselgem).